Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017
Sibelco

Sibelco

Sibelco heeft de provincie verzocht een vergunning te verlenen om onder de oude steenberg van de Oranje Nassau IV-mijn te ontgronden. Ook was er  een Plan van Transformatie ontwikkeld hoe Sibelco de groeve na afloop van deze ontgronding op zou leveren. D66 was daarmee ingenomen want het Plan van Transformatie biedt Heerlen een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 november 2017
Preventie van radicalisering

Preventie van radicalisering

In de begroting 2018 staat vermeld op blz 28 dat Heerlen investeert in preventie van radicalisering door middel van deskundigheidsbevordering voor frontlijnmedewerkers en andere professionals. Jan Bertholet vraagt het college om meer inzicht in hoe en wat de gemeente doet, en hoe de gemeente haar kennis over radicalisering actueel houdt.

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 11 november 2017 vrijdag 10 november 2017
Begroting Heerlen 2018

Begroting Heerlen 2018

Fractievoorzitter Jan Bertholet gaf tijdens de algemene beschouwingen de visie van D66 op de begroting 2018 voor Heerlen. Een korte samenvatting: Lastenverlichting Ondanks dat de lastenverlichting voor de burger dit jaar niet hoger zal zijn dan de inflatie, zijn er ook zorgen. Profiteren we als gemeente wel van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 september 2017
Tarcisius

Tarcisius

Verbazing alom: afgelopen maandag berichtte de gemeente aan de omwonenden van Tarcisius dat er besloten was nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie. Het College van B&W had echter toegezegd dat het de zienswijze van de gemeenteraad zou inwinnen, alvorens een besluit te nemen. Inmiddels heeft het College deze toezegging herhaald. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 augustus 2017

Herindelingsadviezen doorvoeren per 1 januari 2019

Fractievoorzitters Leon Vaessen van de D66-Statenfractie en Jan Bertholet van de D66-gemeenteraadsfractie Heerlen schreven Ingrid van Engelshoven van de  Tweede Kamer-fractie over de herindelingsadviezen Beekdaelen en Landgraaf-Heerlen. Vaessen en Bertholet scharen zich mede namens hun fracties achter de herindelingsadviezen. Zij tekenen daarbij aan dat zij geen bezwaar hebben tegen een amendement om…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 juli 2017 vrijdag 14 juli 2017
Zomerreces

Zomerreces

  Margriet Roozen, raadslid, kijkt in het zomerreces terug op het afgelopen jaar. Over de ontwikkelingen in het sociale domein – zorg, jeugdzorg, participatie – zijn enkele goede rapporten opgeleverd. Ook op gebied van veiligheid en privacy ziijn goede stappen gezet. D66 was stomverbaasd over…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 maart 2017
D66 wil in alle Parkstad-gemeenten deelnemen aan de verkiezingen

D66 wil in alle Parkstad-gemeenten deelnemen aan de verkiezingen

De verkiezingskoorts heeft bij D66 afdeling Parkstad definitief toegeslagen! Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de afdeling in Café D’r Klinge in Heerlen, werden afgelopen dinsdag afspraken gemaakt over de komende gemeenteraadsverkiezingen. D66 is voornemens om in alle gemeenten van de afdeling deel te nemen aan die verkiezingen. Bovendien stond tijdens…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 maart 2017