Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 februari 2018 zaterdag 27 januari 2018 zaterdag 30 december 2017
Heerlerbaan: planvorming is urgent

Heerlerbaan: planvorming is urgent

D66 en VVD hebben met een motie  het College opgeroepen zo snel mogelijk te komen tot planvorming voor de voorzieningen in Heerlerbaan. In het verleden is nogal wat planvorming op de tafel blijven liggen. Maar is er behoefte aan winkel- en retailvoorzieningen, en aan maatschappelijke voorzieningen voor zorg, onderwijs en kinderopvang. Ook kan met snelle…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 december 2017 donderdag 7 december 2017
Sibelco

Sibelco

Sibelco heeft de provincie verzocht een vergunning te verlenen om onder de oude steenberg van de Oranje Nassau IV-mijn te ontgronden. Ook was er  een Plan van Transformatie ontwikkeld hoe Sibelco de groeve na afloop van deze ontgronding op zou leveren. D66 was daarmee ingenomen want het Plan van Transformatie biedt Heerlen een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 november 2017
Preventie van radicalisering

Preventie van radicalisering

In de begroting 2018 staat vermeld op blz 28 dat Heerlen investeert in preventie van radicalisering door middel van deskundigheidsbevordering voor frontlijnmedewerkers en andere professionals. Jan Bertholet vraagt het college om meer inzicht in hoe en wat de gemeente doet, en hoe de gemeente haar kennis over radicalisering actueel houdt.

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 11 november 2017 vrijdag 10 november 2017
Begroting Heerlen 2018

Begroting Heerlen 2018

Fractievoorzitter Jan Bertholet gaf tijdens de algemene beschouwingen de visie van D66 op de begroting 2018 voor Heerlen. Een korte samenvatting: Lastenverlichting Ondanks dat de lastenverlichting voor de burger dit jaar niet hoger zal zijn dan de inflatie, zijn er ook zorgen. Profiteren we als gemeente wel van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 september 2017
Tarcisius

Tarcisius

Verbazing alom: afgelopen maandag berichtte de gemeente aan de omwonenden van Tarcisius dat er besloten was nieuwbouw te realiseren op de huidige locatie. Het College van B&W had echter toegezegd dat het de zienswijze van de gemeenteraad zou inwinnen, alvorens een besluit te nemen. Inmiddels heeft het College deze toezegging herhaald. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 augustus 2017

Herindelingsadviezen doorvoeren per 1 januari 2019

Fractievoorzitters Leon Vaessen van de D66-Statenfractie en Jan Bertholet van de D66-gemeenteraadsfractie Heerlen schreven Ingrid van Engelshoven van de  Tweede Kamer-fractie over de herindelingsadviezen Beekdaelen en Landgraaf-Heerlen. Vaessen en Bertholet scharen zich mede namens hun fracties achter de herindelingsadviezen. Zij tekenen daarbij aan dat zij geen bezwaar hebben tegen een amendement om…

Bekijk nieuwsbericht