Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 december 2017

Teleurstelling over niet-doorgaan van fusie Heerlen-Landgraaf

De fractie D66 Heerlen was zeer verrast toen vrijdag 8 december jl om 14 uur bekend werd dat minister Ollongren het wetsvoorstel over de voorgestelde fusie tussen Heerlen en Landgraaf per 1 januari 2019 niet zou doorsturen naar de Tweede Kamer, mede op advies van de Raad van State. De motivatie was dat de Provincie de procedure te gehaast doorlopen had en onvoldoende gekeken had naar mogelijkheden voor een bredere fusie in het Parkstad-gebied.

Aangezien D66 Heerlen van meet af grote voorstander van deze fusie was, waren wij als fractie dus zeer onaangenaam verrast. Te meer omdat de Provincie wel degelijk geprobeerd had andere gemeenten te betrekken in een fusie, zelfs meermaals, maar telkens daarin gestuit was op onwil.

Daarom blijft D66 Heerlen op hetzelfde standpunt staan als de Limburgse D66-fractie in de Provinciale Staten: de bal ligt nu bij de minister om nieuwe initiatieven te ontwikkelen richting bestuurlijke schaalvergroting en herindeling in Parkstad.

Een lichtpuntje in deze gang van zaken is dat de minister wel erkent dat er iets dient te gebeuren om de bestuurlijke slagkracht van deze regio te vergroten. Hopelijk is er dus slechts sprake van uitstel en dus niet van afstel.