Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

Sibelco

Sibelco heeft de provincie verzocht een vergunning te verlenen om onder de oude steenberg van de Oranje Nassau IV-mijn te ontgronden.
Ook was er  een Plan van Transformatie ontwikkeld hoe Sibelco de groeve na afloop van deze ontgronding op zou leveren.
D66 was daarmee ingenomen want het Plan van Transformatie biedt Heerlen een landschappelijke meerwaarde op langere termijn.

Niettemin stuit ontgronding in diverse lagen van de Heerlense bevolking op verzet. De mijnsteenberg is een bijzonder object in het landschap is, en vrees voor overlast en milieu- en gezondheidsrisico’s spelen een grote rol. Bovendien zijn over de oplevering van de groeve in het verleden vaker afspraken gemaakt die niet of niet volledig door Sibelco zijn nagekomen.

De gemeenteraad stemde in meerderheid uiteindelijk tegen het Plan van Transformatie.

Een bericht van Peter Kuijpers

Lees het volledige bericht:  Plan van Transformatie door de raad verworpen.