Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 november 2017

Preventie van radicalisering

In de begroting 2018 staat vermeld op blz 28 dat Heerlen investeert in
preventie van radicalisering door middel van deskundigheidsbevordering voor frontlijnmedewerkers en andere professionals.

Jan Bertholet vraagt het college om meer inzicht in hoe en wat de gemeente doet, en hoe de gemeente haar kennis over radicalisering actueel houdt.

Meer lezen?
Artikel 33-vragen over radicalisering