Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Begroting Heerlen 2018

Fractievoorzitter Jan Bertholet gaf tijdens de algemene beschouwingen de visie van D66 op de begroting 2018 voor Heerlen.
Een korte samenvatting:

Lastenverlichting

Ondanks dat de lastenverlichting voor de burger dit jaar niet hoger zal zijn dan de inflatie, zijn er ook zorgen. Profiteren we als gemeente wel van de opleving van de Nederlandse economie? Hoe gaan de financiële gevolgen van de 3 x D operatie zich ontwikkelen? We blijven de ontwikkelingen in het sociale domein volgen.

Investeringsagenda

De fusie met Landgraaf geeft ons gelegenheid te profiteren van toegezegde gelden van de Provincie. Het College wordt met een motie gevraagd daarvoor  een investeringsagenda op te stellen zoals de oppositie in Landgraaf dat gedaan heeft.

Heerlen: the place to be

D66 deelt de visie van het College om voor het stadcentrum dat Heerlen in te zetten op een ‘place to be’. De winkels moeten weer het centrum in en het winkelcentrum zal zich opnieuw moeten uitvinden aan de hand van ideeën van het plan Urban en met IBA- en Provincie-gelden. We investeren in buurtvoorzieningen zoals het gemeenschapshuis in Welten, in sportvoorzieningen – maar niet doorschieten in z.g. urban sports – en in groenvoorzieningen.

Sociale achterstanden

Voor het wegwerken van sociale achterstanden zetten we in op acquisitie van nieuwe bedrijven voor werkgelegenheid en op scholing om mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.


Meer lezen

Bijdrage van D66 (volledige tekst) aan algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2e termijn

Motie investeringsagenda

Motie groenvoorzieningen

Motie Gemeenschapshuizen Heerlen